pbtopsitesi mar

YYSnin Avantajlarından Başkaları Yararlanamaz mı?

YYSnin Avantajlarından Başkaları Yararlanamaz mı?

SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla, Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Tüm gümrük ve dış ticaret süreçlerinizde olay bazında değerlendirme yaparak en uygun mevzuat desteğini en hızlı şekilde sunmayı garanti ediyoruz. SunExpress, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları’ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya’da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri olmayı başardı. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de şu ana kadar bu belgeyi almaya hak kazanan 520 şirket bulunuyor. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bir kez alınıp duvara asılan bir belge değildir. Firmaların kurumsal yapılarının, iç kontrol mekanizmalarının, gümrük kurallarına uyum süreçlerinin, iş akışlarının kontrollü bir şekilde uygulanıp takip edildiği sürekliliği olan bir sistemdir. YYS sahibi firmaların başvuru sürecinde Bakanlığa taahhüt edilmiş ve Bakanlıkça da uygun bulunmuş uygulamaların hiç aralıksız olarak firmada mevcut olması gerekmektedir. YYS süreci bir tarafı devlet olan birçok aşama ile tamamlanmakta ve bazı gereklilikler sağlanmaktadır. Başvuru bölge müdürlüğüne elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılmakta ve gerekli tüm belgeler sisteme yüklenmekte süreç e-devlet üzerinden takip edilmektedir. Bölge Müdürlüğü yapacağı şekli kontrol sonrasında dosyayı Genel Müdürlüğe sevk etmekte ve burada verilen her cevap sunulan her prosedür tek tek incelenmektedir. Bu aşamanın da olumlu tamamlanmasından sonra Ticaret Müfettişince tesise gelerek uygulama ve güvenlik standartları kontrol edilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik, ticari hayatta yeni bir dönem açarak ihracatçı, ithalatçı ve taşıyıcı firmaların gümrük işlemlerini kendi tesislerinden yapabilmelerine imkân tanımaktadır. Böylece firmaların zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması , aynı zamanda, gümrüklerdeki iş yoğunluğunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip tüm firmalar,  daha az kontrole ve gerekli olduğunda öncelikli olarak kontrole tabi tutularak, sınır kapılarından öncelikli geçiş üstünlüğüne sahip olmakta ve eşyanın gümrükte kontrole tabi tutulmadığı yeşil hat sisteminden faydalanmaktadır. Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda geliştirilen bu uygulama sayesinde, dış ticaret yapan firma ve ürünlerin uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile firmaların rekabet gücü artarak, ülkemizin ihracatının desteklenmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca imzalanan karşılıklı tanıma anlaşmaları ile ülkeler, statü sahibi firmalara gümrük işlemlerinde karşılıklı olarak kolaylık sağlayacaktır. Bu kapsamda, Güney Kore ile başlangıcı yapılan karşılıklı tanıma anlaşmalarına diğer ülkelerle devam edilerek, firmalarımızın dünya ticaretinde etkinliğinin daha da artırılması hedeflenmektedir.

Bu süreçte uzman kişilerden destek alınması, sürecin Bakanlıktan gelgitinin kısaltılması ve sürecin sonunda müfettişçe fiziki kontrole tabi tutulması nedeniyle önemlidir. Çünkü, özel güvenlik hizmetinin yönetimi, tüm departmanların ve yönetimin organize ve sistematik çalışmaları ile en doğru şekilde sahaya yansıtılabilmektedir. Dış Ticaret ve gümrük süreçlerini yürüten firma personelinin mevzuat bilgisi ve farkındalığının yüksek olması firmanın gümrük işlemlerinin hem risksiz hem de düşük maliyetle yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Kullanılacak rejimin ya da tercih edilecek Incoterms’in doğru seçilmesi maliyetleri düşürürken, gümrük kıymetinin doğru tespiti, tedarikçiden uygun menşe belgesinin temini vb. Tüm yönetsel faaliyetlerde olduğu gibi, özel güvenlik hizmetlerinin ihtiyaçlarının ve çözümlerinin, konunun uzmanları tarafından analiz edilerek tespitini gerekli kılmaktadır. Tabi ki bu kapsamlı güvenlik risk analizi, işletmenin karar mekanizması olan yönetime arz edilmek ve karar sürecinde yönetime yol göstermek üzere tasarlanmaktadır. YYS’nin öngördüğü, güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi faaliyetlerinin planlama aşamasının, “Kapsamlı Güvenlik Risk Analizi” sonuçlarına dayandırılması çok yerinde ve özel güvenlik sektörüne de güzel bir örnek teşkil edecek niteliktedir. İlk aşamada ihracatçı ve taşıyıcılara kolaylıklar sağlayacak şekilde yürürlüğe konulan uygulama, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlanarak, ticaret erbabı ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulan Yönetmelik Taslağı ile; “İthalatta yerinde gümrükleme izni “ve “izinli alıcı” uygulamasına da yer verilmiştir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere gümrük beyannamesinin kontrol türünün “yeşil hat” olması, ithala konu eşya yeşil hattan işlem görmese bile sarı ve kırmızı hat kontrollerinde kontrol ve muayene işlemlerinin öncelikli yapılması YYS’nin sağladığı hak ve yetkilerdendir. Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür. YYS adayı firmaların başvuru sürecinde gümrük ve dış ticaret personeline ve depo-güvenlik birimlerinde çalışan personellerine bazı konularda eğitim aldırması ve belge alımına müteakip belirli periyotlarla bu eğitimlerin tekrarlanarak kayıt altına alınması gerekmektedir. YYS süreç danışmanlığını yaptığımız her firmamıza bu eğitimleri her yıl düzenli olarak vermekteyiz. Eğitimlerimiz sonunda katılımcı formları imzalanmakta, kişiye özel sertifika düzenlenmekte ve eğitim materyalleri paylaşılmaktadır. Eğitimler firma tercihine göre online platformlarda veya yüzyüze sınıflarda verilebilmektedir.

YYS’nin bu şekilde iptal edilmesi hâlinde üç yıl boyunca firma tekrar YYS başvurusu yapamamakta, üç yılın sonunda da en baştan YYS başvurusu yapılması gerekmektedir. İngilizce adı ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) olan “Yetkilendirilmiş yükümlü”; gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan bir statüdür. Bu statüye sahip şirketlere gümrük uygulamalarında bazı kolaylık ve imtiyazlar sağlanır. Dolayısıyla, yetkilendirilmiş yükümlü kavramı geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturur. İngilizce adı ‘Authorized Economic Operator (AEO)’ olan ‘yetkilendirilmiş yükümlü’; gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan bir statü olarak öne çıkıyor. Bu statüye sahip şirketlere gümrük uygulamalarında bazı kolaylık ve imtiyazlar sağlanıyor. ‘Yetkilendirilmiş yükümlü’ kavramı, geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturuyor. Bu uygulamada en öne çıkan konu, ithalat ve ihracatta yerinde gümrükleme konusudur. Buradaki ana koşul, şirketlerin gümrük idaresine benzer bir fiziksel ortama ve gümrük idaresinin bakış açısına sahip olmaları gerekliliğidir. Bu bakış açısı ile hem personel sıkıntısı çeken gümrük idaresi yasal olmayan ticaret ile daha etkin mücadele edecek hem de YYS’ye sahip şirketler gümrük işlemlerini daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirebileceklerdir.

“İthalatta yerinde gümrükleme” uygulamasına ilişkin düzenleme 21 Mayıs 2014 tarihinde değişen YYS Yönetmeliği ile mevzuatımıza dâhil edilmiştir. Şu an için 2 şirket bu hakkı elde etmiştir ancak şimdiye kadar YYS uygulamasındaki bu avantaj hayata geçirilememiştir. Meslek hayatına 2001 yılında gümrük müfettiş yardımcısı olarak başladı; 2005 yılında gümrük müfettişliğine, 2012 yılında da gümrük başmüfettişliğine atandı. Mesleğinde 18 yılı geride bıraktığı 2019’da başmüfettişlik görevinden ayrılarak önde gelen bir gümrük müşavirliği firmasında genel koordinatör olarak çalıştı. Özkardeş, 2021 yılı itibari ile kurucusu olduğu gümrük, dış ticaret denetim ve danışmanlık firması bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanlarında eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri vermekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yapmaktadır. Ayrıca Yaşar Üniverparibahis Dış Ticaret Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak gümrük ve dış ticaret dersleri vermektedir. Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 196/1-a bendinde yer almasına rağmen, 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında dökme gelen eşyanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini uygun bulunan kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir. YYS’nin sağlamış olduğu bahse konu hak ve yetkiler sadece ve sadece YYS sahibi şirketin özelinde ve şirkete has tanımlanmış hak ve yetkilerdir. YYS’nin şirkete sağladığı hak ve yetkilerin “dolaylı işlem” olarak adlandırabileceğimiz bir başka firma adına kullanılması, örneğin aslında bir başka firmanın ticaretinin konusu olan ithalatın, işlemin asıl sahibi firma adına YYS sahibi firma tarafından “yeşil hat kullanılarak” yapılması, kesin olarak yasaklanmıştır.

Bu sayede, gümrük işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. İyi hazırlanılması, bölge gelmeden önce tesisin fiziken uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin yönetilmesinde, tüm başvuru evraklarının hazırlanması tesislerin fiziki durumlarının kontrolü ve GAP Analizi olarak raporlanması, bölge müdürlüğü denetimine hazırlanılması aşamalarında uzman YYS kadromuzla yanınızdayız. C) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenede öncelik tanınır. § Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı. MALİ YETERLİLİK koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir. ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan bu uygulama, ülkelerin karşılıklı tanıma anlaşmaları ile dış ticaret yapan firmalarımıza, uluslararası özel bir statü kazandıracaktır. Yönetim tarafından başvuru işlemlerinizin onaylanması sonucunda, e-mailiniz üzerinden size gelen “kullanıcı adı ve şifre” ile ONLINE EĞİTİM / HESABIM [/online-egitim/my-account/] sayfamızdan eğitim dokumanlarınıza ulaşabilirsiniz. Soru formu revizyonları YYS sahibi firmaların ajandasında takip ettiği, önemli bir hazırlanma sürecini de gerektiren bir proje şeklinde yürütülmekte. Bu anlamda yarattığı iş yükünü de düşündüğümüzde revizyon süresinin 5 yıla çıkarılmasını olumlu değerlendiriyoruz. Belgesahiplerinin belgenin sağladığı ayrıcalıklara paralel olarak Bakanlık ile bilgialışverişinde bulunması, her tür önemli değişikliği gecikmeksizin BölgeMüdürlüğüne intikal ettirmesi beklenmektedir.

TİCARİ KAYITLARIN GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR OLMASI koşulunun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir. Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı yıllık faaliyet raporuna bağlanır. YYS’nin taşıma firmalarına sağladığı “İzinli Gönderici Yetkisi”, “İzinli Alıcı Yetkisi”, “Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar” gibi gerek YYS sahibi firmalara gerekse diğer firmalara tanınan hak, yetki ve kolaylıklar bir kenara bırakılırsa görüleceği üzere, YYS’nin sağladığı hak ve yetkilerin sadece YYS sahibi firma tarafından kullanımı gerektiği açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla firmaların YYS sahibi firmalar üzerinden işlem yaparak YYS’nin sağladığı avantajlara ortak olmaları mümkün bulunmamaktadır.

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü çalışmaları, 3 temel sacayağı üzerinden yürümektedir.
  • ‘Yetkilendirilmiş yükümlü’ kavramı, geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturuyor.
  • •Gümrük idaresinin iş yükünün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odaklanabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilebilmesi.
  • Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.

Bu nedenle YYS’ye sahip olma sürecinde bu iki belgeyi temin etme süresinin de dikkate alınması gerekmektedir. •İşlemlerin daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın desteklenmesi. Uluslararası Akreditasyon kurumları tarafından Akredite edilmiş, eğitim kalitesini ISO 9001 belgesi ile onaylatmış ve MEB tarafından Uzaktan Öğretim Kursu vermekteyim. Sertifika sınavını eğitime başladığınız tarihten itibaren 1 ay süresi içerisinde tamamlamanız gerekmektedir. Avrupa Birliği’nde 19 bin 1 ve ABD’de 11 bin 605 adet YYS almaya hak kazanmış firma bulunuyor. İSTANBUL (AA) – Türk Hava Yolları’ndan sonra Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na (YSS) sahip ikinci hava yolu şirketi SunExpress oldu. Çözüm ortaklarımızla birlikte firmanıza değer katacak hizmet anlayışımızla ISO süreçlerinize destek vermekten memnuniyet duyarız. Katkıların makale ile ilgili veya değerli olmadığını düşünüyorsanız, katkıları faydasız olarak işaretleyin.

nicvosYYSnin Avantajlarından Başkaları Yararlanamaz mı?
read more