Ο Skipper

Ο Skipper μας έχει μεγάλη εμπειρία με χιλιάδες μίλια στην ελληνική θάλασσα και όχι μονο και ξέρει τα καλυτέρα σημεία για να επισκεφθείτε χωρίς να χάνετε άσκοπα χρόνο. Λόγο της παρουσίας του η εγγύηση που θα πληρώσετέ θα είναι αρκετά μικρότερη καθώς θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη του σκάφους.

Ο Skipper